Przedszkole Publiczne w Ochodzach; 46-070 Ochodze ul.Ogrodowa 2; Tel:(77) 464-62-51 E-mail: ppocho@interia.pl